THUN COTTON ĐÙI

140,000đ

♦♦♦ THUN - QUẦN ĐÙI ♦♦♦

⇒ Chất lụa mềm - mịn- mát- không nhăn
⇒ Quần có túi sâu , hàng may ủi kỹ lai viền kỹ

- Hàng may chuẩn đẹp, hàng có size: Size 1 dưới 56kg, size 2 dưới 75kg

                                                           

                        

 

Số lượng :

THUN - QUÂN ĐÙI

Chất lụa mềm - mịn - mát - không nhăn

Quần có túi sâu, hàng may ủi kỹ lai viền kỹ

Hàng may chuản đẹp, hàng có size: Size 1 dưới 56kg, size 2 dưới 75kg35 36 37 38 39-1 40-1

     

Sản phẩm liên quan

Sản Phẩm Đã Xem

Facebook Chat

Facebook