SET BỘ MANGO QUẦN ĐÙI

140,000đ 160,000đ

ĐŨI VÂN MÂY DÀI

150,000đ 170,000đ

LỤA MANGO TRUNG NIÊN QUẦN DÀI

170,000đ 190,000đ

TƠ TẰM CỔ IN HÌNH TRÁI TIM - DTD

160,000đ 180,000đ

TƠ TẰM ĐÙI CARO

150,000đ 170,000đ

SET ĐŨI DÂY QUẦN LỞ

190,000đ

LỤA XƯỚT TK - QUẦN ĐÙI

130,000đ 150,000đ

LATIN MÀU TRƠN PHỐI VIỀN - QUẦN LỞ

190,000đ

LỤA LATIN LẠNH - QUẦN ĐÙI BIGSIZE

130,000đ 150,000đ

LATIN TRUNG NIÊN - DÀI TAY LỠ

130,000đ 150,000đ

LỤA XƯỚT HÌNH GẤU - TAY DÀI

190,000đ

TƠ TẰM - QUẦN ĐÙI

180,000đ

BỘ LỤA TƠ TẰM PHỐI CỔ - QUẦN LỞ

200,000đ 200,000đ

Lụa Tằm xướt THIẾT KẾ - Quần dài tay dài

200,000đ

SET BỘ TRUNG NIÊN THÊU HỌA TIẾT ĐƠN GIẢN

200,000đ

SET LAM - DÀI TAY NGẮN

190,000đ
Facebook Chat

Facebook